Hjem

Vi utfører:

-Graving/Planering
-Grøntarealer og forarbeid for asfalt
-Trefelling/skogrydding
-Riving av brannskadet hus
-Spyling av rør
-Tining av rør
-Suging av spillvann/slam
-Lekkasjesøking
-Peiling/trasésøking av rør, med dybde mål
-Filming av rør, med eller uten opptak
-Vedsalg, levert om ønskelig
-Levering av steintrapp/støttemur
-Levering av knust asfalt (veigrus)

Har også:
-Fjelltak, samarbeid med Finnmark Sand AS
-Godkjent mottak av returasfalt